لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت

از مطالب قدیمی که پاک شده است:
لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم بر حاکمیت

پس از اتمام انتخابات هفتم اسفند ( و البته تمام انتخابات دیگر) و مشخص شدن حداکثر کرسی‏های مجلس خبرگان و شورای اسلامی مسأله‏ای از سوی رسانه‏ها بویژه رسانه ملی و رسانه‏های منتسب به احزاب مطرح می‏گردد با این عنوان که مردم وظیفه خود را عمل نمودند حال نوبت شماست، اگرچه این قصد طراحان این موضوع به انجامِ وظیفه مسئولین و منتخبین اشاره دارد ولی بصورت ضمنی و تلویحی عدم مشارکت و نظارت مردم را القاء می‏نماید و شاید بتوان طرح این مطالب در ادبیات سیاسی کشور را با طرح فارغ‏التحصیل از مراکز آموزشی مقایسه نمود، بطوریکه طرح عنوان فارغ‏التحصیل به صورت ضمنی به معنی عدم نیاز به آموزش و تحصیل علم اشاره دارد و حال اینکه عملاً پس از اخذ مدرک دانشگاهی تحصیل علم و تجربه آغاز میگردد و به همین ترتیب پس از هر انتخابات، مشارکت، همکاری و در عین حال نظارت بر عملکرد منتخبین شروع میگردد.

اگر به حضور و مشارکت در انتخابات دقت کنیم، متوجه می‏شویم نمودار مشارکت مردمی در انتخابات تقریباً شکلی شبه سینوسی با روندی افزایشی در طول دوران بعد از انقلاب دارد که در ادامه به آن میپردازیم، باعنایت به شهادت ریاست جمهوری دوره دوم ، شهید رجایی، تعداد انتخابات ریاست جمهوری یازده دوره و مجلس ده دوره بوده ولی جهت تحلیل میزان مشارکت تناظری در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر دوره مجلس و ریاست جمهوری با دوره متناظر مقایسه شده است.

با بررسی میزان مشارکت مردم در ادوار مجلس متوجه میشویم مردم نسبت به ظهور جریانهای جدید سیاسی واکنشی مثبت داشته و میزان مشارکت مردمی با ظهور رسمی جریانهای سیاسی افزایش می‏یابد و ارتباط بالایی بین تنوع طیفهای سیاسی با میزان مشارکت مردم وجود دارد، با این حال پس از گرایش به یک جریان سیاسی و انتخاب آن ، متاسفانه با پایین گرفتن تب سیاسی و شعار حال نوبت شماست منتخین، از میزان مشارکت و نظارت مردم کاسته می‏شود بطوریکه جریان سیاسی منتخب خود را حاکم بر مردم دانسته و نه برآمده از آن و این امر منجر به سرخوردگی و ناامیدی مردم گردیده و اعتراض خود را با عدم مشارکت در دوره بعدی یا انتخابات بعدی جبران می‏نمایند، این موضوع به شکلی نمایانتر در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده میگردد بطوریکه پس از انتخابات ادوار سوم، هفتم و دهم و با کمی اغماض یازدهم از درصد مشارکتها کاسته میگردد چراکه طرح چنین موضوعاتی توقع بالایی از منتخبین را بین مردم ایجاد می‏نماید درحالیکه فرایند دموکراتیک یک فرایند مستمر بوده و مشارکت مردم و مهمتر از آن نظارت مردمی می‏بایست مستمر باشد.

یکی دیگر از آسیبهای چنین شعارهایی جدایی بخش حاکمیت از مردم و گسترده شدن زمینه سیستم ارباب –رعیتی است، درحلیکه در مکانیزم حضور مستمر امکان بروز چنین دیدگاهی از بین می‏رود، چرا در یک سیستم مشارکت عمومی و نظارت عمومی مستمر ملت و حاکمیت جدای از هم نخواهند بود.

یکی از طنزهای تلخ انتخابات کشور نیز دعوت به مشارکت عمومی و طرد شدن پس از انتخابات است که به اشکال مختلف مثل لطیفه، کاریکاتور و ... به نمایش گذاشته می‏شود و به نوعی اظهار گلایه از کنار گذاشته شدن مردم در فرایند تصمیم‏گیری سیاسی –اقتصادی کشور است که ارتباط تنگاتنگی با همین شعار دارد، ضمن آنکه مشارکت و نظارت مستمر مردمی با شایبه نمایشی بودن انتخابات در تضاد بوده و از بروز چنین شبهاتی که از سوی کسانیکه سعی در نا امید کردن مردم را دارند، جلوگیری می‏نماید.

به همین ترتیب مشارکت و نظارت مستمر مردمی شفافیت سیاسی را بالا می برد ، چراکه در جریان مشارکت و نظارت مستمر، مردم مطالبات و تحقق وعده‏های مطروحه از سوی جریانهای سیاسی را دنبال خواهند کرد و جریانهای حاکم ملزم به پاسخگویی خواهند شد و بدین ترتیب مردم با موانع و مشکلات تحقق مطالبات آشنا خواهند شد و صد البته حاکمیت چنان گذشته میتواند با بهره‏گیری از ظرفیت بالای مردم از موانع گذر کند.

اگرچه مشارکت و نظارت مستمر در فقدان نهادهای مدنی امری پیچیده و مشکل بنظر می‏رسد ولی نباید از خاطر برد که نهادهای مدنی را نیز مردم برحسب نیاز و شرایط روز بوجود می‏آورند و مشارکت مردمی در نهایت به حضور و فعالیت نهادهای مدنی منتج خواهد شد.

درآخر لازم است اشاره گردید که افزایش مشارکت و نظارت مستمر مردمی فواید بسیاری داشته که در این رهگذر سعی گردید به مواردیکه با شعار حالا نوبت منتخبین است در تضاد است پرداخته شود، مشارکت و نظارت مردمی به مبارزه با فساد، نظم اجتماعی، افزایش استانداردهای آموزشی-بهداشتی، افزایش امید به زندگی، طرح ایده‏های نوین ، بالابردن کیفیت و سطح زندگی، افزایش مراقبت از اقشار آسیب پذیر، افزایش امنیت اجتماعی، کاهش جرم و جنایت و سایر موارد کمک قابل توجهی خواهد کرد. بعنوان مثال کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع آب و کاهش آلودگی جز با مشارکت و نظارت مردم قابل حل نخواهد بود و باید یادمان باشد مشارکت و نظارت بحثی عمومی است و نمی توان برای آن حوزه تعریف نمود و توقع داشته باشیم در برخی حوزه‏ها مشارکت مردمی الزامی باشد و در برخی دیگر بهر دلیلی مشارکت و نظارت نداشته باشند، مشارکت و نظارت مستمر مردمی امری تعمیم‏پذیر از کوچه و محله و اداره گرفته تا عالی‏ترین مسائل کشور و جهان را شامل می‏شود، لذا از تمام رسانه‏ها و صاحبنظران خواهش می‏گردد بر لزوم مشارکت و نظارت مستمر مردم در تمامی حوزه‏ها تأکید فرمایند.

 

 

 

 

جدول1- میزان مشارکت در انتخابات مجلس

ادوار انتخابات

مجلس اول

مجلس دوم

مجلس سوم

مجلس چهارم

مجلس پنجم

مجلس ششم

مجلس هفتم

مجلس هشتم

مجلس نهم

مجلس دهم

میزان مشارکت

52.14

64.64

59.72

57.81

71

69

59.57

51

64.2

62

   

 

 

 

جدول 2- میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری

ادوار انتخابات

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

دوره ششم

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره نهم

دوره دهم

دوره یازدهم

میزان مشارکت

69.86

64.24

74.26

54.78

54.59

50.66

79.92

67.77

62.66

85

72.7

 

 

مسعود بیرمی-کارشناس مسایل اقتصادی                                             

/ 0 نظر / 6 بازدید